Emrah GENÇ

BAHAR, KIŞ, HAYKIRIŞ

Hece, şiir, gece
Gece iki hece
Biri “ge” biri “ce”
Her hece bilmece

Para, Ra, sigara
Hükmeder insana
Sahiptir aklınca
Heceyle geceye

Güç, kudret, iktidar
Her insanda da var
Kimi dağlar kadar
Kimiyse sigara

Azrail, ölüm, can
Güldür, kalpte açan
Azrail can alan
Can aldıkça coşan

Özlemek, özlem, öz
Özümde özlemek
Dilimde tek bir söz
“Dön, bekliyor bu göz”

Bahar, kış, haykırış
Haykırış bir darbe
Bahar darbenin sonu
Baharın sonu kış

Gözde, sözde, özde
Özde olan sözde
Sözde olan gözde
Söze gir ol gözde

Suğra, orta, kübra
Kübra bâkidir ki
Suğra, orta, dünya
Varamaz bu sırra

Toprak, ağaç, kıraç
Kıraçta yok ağaç
Ağaçsız bu toprak
Ey kıraç! Çiçek aç

Aşk, bülbül, gül, sümbül
Güle âşık bülbül
Orda çıyan sümbül
Çek sümbülü, sen gül

Deli, Emrah, veli
Her âşık bir deli
Emr delidir deli
Kim bilir ki veli

Categories:   Kalemin Raksı

Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.