Emrah GENÇ

Edebiyat

Edebiyat

Güzelliğin bir ince tütsü dumanına serpildiği
Üzgün bakışların derin manalara gizlendiği
Zenginliğin sadece düşünce pınarlarından akan
Edebi bir sonsuzluk ırmağından geldiği
Leyl-i mevtin dahi şeb-i arusa dönüştüğü
Bedeni arzuların yerini ilahi isteklerin aldığı
isimlerin unutulup, cisimlerin hissedilği
Renklerin mükemmelleştiği o yer…
Aşkların belki kelimelere dökülmesinin tek yolu
Şarkıların ilham kaynağı
Kelimelerin gerçek aşkıdır… O yer… EDEBİYAT…

Categories:   Özgür

Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.